Mūsų patirtis

Konsultuoti

Išskirtinis mūsų bruožas yra tas, kad Instituto mokslinės ir praktinės patirties integravimas vykdomas intensyviai dalyvaujant valstybinės politikos formavimo procesuose. Taigi mūsų konsultacijos, skirtos viešojo sektoriaus institucijoms ir privatiems ūkio subjektams, grindžiamos ne tik tarptautinių ar nacionalinio lygio mokslinių tyrimų rezultatais, bet ir tiesioginiu bendravimu ne tik su politiką kuriančiais ar ją įgyvendinančiaisiais, bet ir politikos priemonėmis besinaudojančiais subjektais. Integruotas konsultavimo ir mokslinių tyrimų vykdymas yra išskirtinis sisteminis mūsų veiklos pobūdis.


 
Tirti
Konsultuoti
Rengti renginius
Mokyti

Žibutė

„Tik neištaisyta klaida yra klaida.“

Konfucijus