Mūsų patirtis

Tirti

Gebėjimas operatyviai ir efektyviai formuoti aukštos kvalifikacijos mokslinių tyrimų vykdytojų komandas, konkrečiai problemai spręsti sutelkiant stipriausius šalies mokslininkus, praktikus ar kitus ekspertus ir galimybė pasinaudoti plataus užsienio partnerių tinklo patirtimi leidžia mums sudaryti ir sėkmingai panaudoti lanksčias tyrimo organizavimo struktūras. Lanksti tyrimų organizavimo forma, partnerių, ekspertų tinklo platumas ir tankumas kartu su daugiamete šių partnerių ir ekspertų patirtimi, vykdant fundamentinius, eksperimentinius ir taikomuosius tyrimus, yra mūsų sėkmingo tyrimo vykdymo ir rezultatų sklaidos veiksnys.Gebėjimas operatyviai ir efektyviai formuoti aukštos kvalifikacijos mokslinių tyrimų vykdytojų komandas, konkrečiai problemai spręsti sutelkiant stipriausius šalies mokslininkus, praktikus ar kitus ekspertus ir galimybė pasinaudoti plataus užsienio partnerių tinklo patirtimi leidžia mums sudaryti ir sėkmingai panaudoti lanksčias tyrimo organizavimo struktūras. Lanksti tyrimų organizavimo forma, partnerių, ekspertų tinklo platumas ir tankumas kartu su daugiamete šių partnerių ir ekspertų patirtimi, vykdant fundamentinius, eksperimentinius ir taikomuosius tyrimus, yra mūsų sėkmingo tyrimo vykdymo ir rezultatų sklaidos veiksnys.

Konsultuoti

Išskirtinis mūsų bruožas yra tas, kad Instituto mokslinės ir praktinės patirties integravimas vykdomas intensyviai dalyvaujant valstybinės politikos formavimo procesuose. Taigi mūsų konsultacijos, skirtos viešojo sektoriaus institucijoms ir privatiems ūkio subjektams, grindžiamos ne tik tarptautinių ar nacionalinio lygio mokslinių tyrimų rezultatais, bet ir tiesioginiu bendravimu ne tik su politiką kuriančiais ar ją įgyvendinančiaisiais, bet ir politikos priemonėmis besinaudojančiais subjektais. Integruotas konsultavimo ir mokslinių tyrimų vykdymas yra išskirtinis sisteminis mūsų veiklos pobūdis.

Rengti renginius

Mums labai svarbu, kad Instituto darbai būtų žinomi, viešinami ir naudojami Europos regionų visuomenės. Būtent ji yra mūsų darbų rezultatų galutinis vartotojas ir, kita vertus, mūsų tyrimų šaltinis, objektas. Taigi mes pasirengę organizuoti viešuosius informacijos, tyrimų rezultatų, patirties sklaidos ir nuomonės pasikeitimo ar net idėjų generavimo renginius (konferencijas, seminarus, mokymus ir pan.), leidžiančius vienoje vietoje suburti didžiausios kompetencijos turinčiuosius ir norinčiuosius ja pasidalyti

Mokyti

Vykdomi kompleksiniai tyrimai ir teikiamos konsultacijos mums sudarė sąlygas sukaupti išskirtinės patirties regioninės politikos srityje, kuria mielai dalijamės ir su valstybės, ir su privataus sektoriaus juridiniais bei fiziniais asmenimis. Mūsų žinių perdavimas mokymų metu tiesiogiai padeda įgyvendinti įmonės veiklos uždavinius ir pasiekti tikslą. Nuoširdžiai tikime, kad nuolatinis mokymas yra misija, kurią pasirengęs vykdyti mūsų suburtas ekspertų/mokytojų tinklas.


 
Tirti
Konsultuoti
Rengti renginius
Mokyti

Žibutė

„Tik neištaisyta klaida yra klaida.“

Konfucijus