Veikla

Kuo mums svarbi Europos regioninė politika

Europa yra daug didesnis ir įvairesnis žemynas nei šiandien daugeliu atveju vykdomas netiesioginis jos tapatinimas su ES. Bendras kultūros lopšys, tačiau skirtingos istorijos, t. y. heterogeniškos šalių ir jų atskirų regionų politikos, ekonominės ir socialinės gerovės vystymosi trajektorijos, Europą suskaldė į daugybę regionų, turinčių skirtingą paketą išteklių ir galimybių juos panaudoti. Europos šalių skirtumai, yra jas izoliuojantys veiksniai, tačiau ekonominės ir socialinės integracijos, kurios vyksta dėl įsigalėjusios globalizacijos pasaulyje, jas sieja. Tos jungties instrumentas yra regioninė politika, kaip politika, skirta suvienodinti visos Europos ekonominės ir socialinės grandinės dalis – atskirus regionus. Grandinės tvirtumas yra lygus jos silpniausios dalies stiprumui. Perfrazuojant galima sakyti, kad kuriantis šalių ar regionų ekonominei, socialinei integracijai, Europa, kaip pasaulio regionas, yra tiek stipri, kiek stirpi yra kiekviena ją sudaranti dalis – šalis arba regionas. Tokia paprasta tiesa yra mūsų motyvas savo žinias sėkmingai panaudoti, prisidedant prie mūsų žemyno, kaip regionų tinklo, sujungtų į vieną grandinę, stiprinimo.


 
Mūsų misija
Tikslas
Uždaviniai
Kuo mums svarbi Europos regioninė politika

Žibutė

„Žūvame, vadovaudamiesi svetimais pavyzdžiais; išsigelbėsime, atsiskyrę nuo bandos.“

Seneka