Veikla

Tikslas

Instituto veiklos tikslas – plėtoti regioninės politikos mokslinius tyrimus, siekiant pozityvių socialinių ir ekonominių pokyčių Lietuvos ir kitų Europos valstybių regionuose.
Institutas  yra viešoji mokslo įstaiga, įsteigta atlikti regionų plėtrai svarbius taikomuosius politikos ir ekonomikos tyrimus bei eksperimentinės plėtros darbus, rengti moksliniais tyrimais pagrįstas rekomendacijas valstybės institucijoms ir kitiems subjektams.


 
Mūsų misija
Tikslas
Uždaviniai
Kuo mums svarbi Europos regioninė politika

Žibutė

„Žūvame, vadovaudamiesi svetimais pavyzdžiais; išsigelbėsime, atsiskyrę nuo bandos.“

Seneka