Veikla

Mūsų misija

Vykdydami regioninės politikos mokslinius tyrimus, norime inicijuoti, organizuoti mokslines ir praktines diskusijas, leisiančias prisidėti prie inovacijų Europos regioninėje politikoje bei jos formavimo procesuose diegimo. Siekiame, kad mūsų patirtis, žinios ir kompetencija sudarytų galimybę prisidėti prie kitų Europos regionų mokslininkų veiklos ir praktikos (politikos įgyvendintojų), priimamų sprendimų, kurie tiesiogiai ir netiesiogiai daro įtaką Lietuvos ir kitų Europos regionų darnaus vystymosi procesams.


 
Mūsų misija
Tikslas
Uždaviniai
Kuo mums svarbi Europos regioninė politika

Žibutė

„Žūvame, vadovaudamiesi svetimais pavyzdžiais; išsigelbėsime, atsiskyrę nuo bandos.“

Seneka