Publikacijos

ATSINAUJINANČIŲ ŽUVŲ RESURSŲ ŽVEJYBOS TEISIŲ VALDYMAS IR LIETUVOS POREIKIAI

Straipsnio tikslas – pasiūlyti žvejybos teisių valdymo modelį, leidžiantį kryptingai spręsti Lietuvos žvejybos sektoriaus problemas.

Šis straipsnis parašytas remiantis Žvejų ir žuvies perdirbėjų asociacijos "Baltijos žvejas" ir  VŠĮ "Europos regioninės politikos institutas" įgyvendintu projektu "Žvejybos teise pagrįsto valdymo metodo pagrindimas, diegimas ir taikymas Lietuvoje".

 

Atsisiųsti (PDF)

Žemės ūkio ekonomikos ir politikos srityje
Stonkutė, E. ES tiesioginių išmokų sistemai tobulinti reikia naujų idėjų // Mano ūkis, ISSN 1392-3595, vasaris, 2009, p. 8–10

Straipsnyje nagrinėjamos tiesioginių išmokų vienodinimo visoje ES teisinės ir ekonominės galimybės. Anksčiau veikusi tiesioginių išmokų schema buvo siejama su konkrečiais metais pagamintos produkcijos kiekiais, o įvedus tiesioginių išmokų schemą (bendrosios išmokos schemą), grindžiamą išmokomis už geros agrarinės būklės žemės ūkio naudmenas, kyla klausimas, kodėl šios išmokos skiriasi šalyse narėse. Atsakymų gairių straipsnyje ieškoma, nagrinėjant tiesioginių išmokų finansinių vokų šalims nustatymo metodiką ir projektuojant galimus naujus tiesioginių išmokų schemos modelius.

Raktiniai žodžiai: ES BŽŪP, tiesioginės išmokos.

Aplinkosaugos srityje

Informacija ruošiama.

Kaimo plėtros srityje

Informacija ruošiama.

Žuvininkystes srityje

Informacija ruošiama.

Rinkos tyrimų srityje

Informacija ruošiama.

Vietos veiklos iniciatyvos (grupių) srityje

Informacija ruošiama.


 
Žemės ūkio ekonomikos ir politikos srityje
Aplinkosaugos srityje
Kaimo plėtros srityje
Žuvininkystes srityje
Rinkos tyrimų srityje
Vietos veiklos iniciatyvos (grupių) srityje