Projektai

Vietos veiklos iniciatyvos (grupių) srityje
Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių strategijų išankstinis vertinimas

Darbo tikslas

Atlikti Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių strategijų, užsakovui pateiktų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos ketvirtosios prioritetinės krypties "Tvari žuvininkystės regionų plėtra" priemonę "Žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimas", išankstinį strategijų vertinimą.

Žemdirbių savivaldos finansavimo modeliavimas

Tyrimo tikslas
Parengti Lietuvos žemdirbių savivaldos finansavimo modelį.

 

daugiau
Žemdirbių savivaldos organizacijų atstovavimo ES institucijose tobulinimas

Tyrimo tikslas
Parengti rekomendacijas dėl Lietuvos žemdirbių savivaldos organizacijų atstovavimo ES institucijose tobulinimo.

daugiau

 
Žemės ūkio ekonomikos ir politikos srityje
Aplinkosaugos srityje
Kaimo plėtros srityje
Žuvininkystes srityje
Rinkos tyrimų srityje
Vietos veiklos iniciatyvos (grupių) srityje

Žuvininkystė

„...daiktus galime matyti, bet negalime jų suvokti, o idėjas, priešingai, galime suvokti, bet negalime jų matyti.“

Platonas