Projektai

Kaimo plėtros srityje
Mokomųjų renginių organizavimas

Darbo tikslas

Suorganmizuoti mokomuosius renginius Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės strategiją įgyvendinantiems asmenims bei potencialiems projektų vykdytojams.

Iš viso 38 mokomieji renginiai.

Tradicinių amatų, tautinio paveldo produktų sertifikavimo koncepcijos modelio parengimas

Tyrimo tikslas
Parengti tradicinių amatų, tautinio paveldo produktų sertifikavimo koncepcijos modelį.

daugiau
Tautinio paveldo produktų, būdingų konkrečiai vietovei ar etnografiniam regionui, identifikavimo specifikacijų rengimas

Tyrimo tikslas
Parengti tautinio paveldo produktų, būdingų konkrečiai vietovei ar etnografiniam regionui, identifikavimo specifikacijas.

daugiau
Leader+ priemonės įgyvendinimo monitoringas

Pasibaigus programavimo laikotarpiui, parengti Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „LEADER+ pobūdžio priemonė“ įgyvendinimo analizę.


 
Žemės ūkio ekonomikos ir politikos srityje
Aplinkosaugos srityje
Kaimo plėtros srityje
Žuvininkystes srityje
Rinkos tyrimų srityje
Vietos veiklos iniciatyvos (grupių) srityje

Žuvininkystė

„...daiktus galime matyti, bet negalime jų suvokti, o idėjas, priešingai, galime suvokti, bet negalime jų matyti.“

Platonas