Projektai

Žemės ūkio ekonomikos ir politikos srityje
ES bendrosios žemės ūkio politikos mokymai

Darbo tikslas

Suorganizuoti mokymus ŽŪM  ir pavaldžių institucijų darbuotojams ES bendrosios žemės ūkio politikos srityje.

daugiau
Lietuvos cukraus sektoriaus restruktūrizavimo programos mokslinis pagrindimas

Tyrimo tikslas
Parengti Lietuvos restruktūrizavimo programos cukraus sektoriui mokslinį pagrindimą.

daugiau

 
Žemės ūkio ekonomikos ir politikos srityje
Aplinkosaugos srityje
Kaimo plėtros srityje
Žuvininkystes srityje
Rinkos tyrimų srityje
Vietos veiklos iniciatyvos (grupių) srityje

Žuvininkystė

„...daiktus galime matyti, bet negalime jų suvokti, o idėjas, priešingai, galime suvokti, bet negalime jų matyti.“

Platonas