Projektai

Žemės ūkio ekonomikos ir politikos srityje
ES bendrosios žemės ūkio politikos mokymai

Darbo tikslas

Suorganizuoti mokymus ŽŪM  ir pavaldžių institucijų darbuotojams ES bendrosios žemės ūkio politikos srityje.

daugiau
Lietuvos cukraus sektoriaus restruktūrizavimo programos mokslinis pagrindimas

Tyrimo tikslas
Parengti Lietuvos restruktūrizavimo programos cukraus sektoriui mokslinį pagrindimą.

daugiau
Aplinkosaugos srityje

Informacija ruošiama.

Kaimo plėtros srityje
Mokomųjų renginių organizavimas

Darbo tikslas

Suorganmizuoti mokomuosius renginius Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės strategiją įgyvendinantiems asmenims bei potencialiems projektų vykdytojams.

Iš viso 38 mokomieji renginiai.

Tradicinių amatų, tautinio paveldo produktų sertifikavimo koncepcijos modelio parengimas

Tyrimo tikslas
Parengti tradicinių amatų, tautinio paveldo produktų sertifikavimo koncepcijos modelį.

daugiau
Tautinio paveldo produktų, būdingų konkrečiai vietovei ar etnografiniam regionui, identifikavimo specifikacijų rengimas

Tyrimo tikslas
Parengti tautinio paveldo produktų, būdingų konkrečiai vietovei ar etnografiniam regionui, identifikavimo specifikacijas.

daugiau
Leader+ priemonės įgyvendinimo monitoringas

Pasibaigus programavimo laikotarpiui, parengti Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „LEADER+ pobūdžio priemonė“ įgyvendinimo analizę.

Žuvininkystes srityje
Administracinė žvejybos Atlanto vandenyne valdymo patirtis

Projekto tikslas

Įvertinti šalių, žvejojančių Atlanto vandenyne administracinę žvejybos reguliavimo patirtį.

Žvejybos pajėgumų sureguliavimo su žvejybos ištekliais Kuršių mariose pagrindimas

Tyrimo tikslas

Įvertinus žvejybos pastangų mažinmo poreikį Kuršių mariose ir remiantis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 m. veiksmų programa, apskaičiuoti kompensacijos už pasitraukimą iš žvejybos verslo dydį.

daugiau
Žvejybos pajėgumų sureguliavimo su žvejybos ištekliais Kauno mariose pagrindimas

Tyrimo tikslas

Įvertinus žvejybos pastangų mažinimo poreikį Kauno mariose ir remiantis anksčiau atliktoje studijoje pateikta metodologija bei Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 m. veiksmų programa, apskaičiuoti kompensacijos už pasitraukimą iš žvejybos verslo dydį.

daugiau
Kuršių marių žvejybos verslo patiriamų nuostolių ir pasitraukimo iš verslo kompensavimo metodikos mokslinis pagrindimas

Tyrimo tikslas

Parengti vienkartinių išmokš Kuršių marių žvejams už išėjimą iš žvejybos verslo bei už žvejybos įmonių veiklos nutraukimą Kuršių mariose vertinimo metodiką, parengti Kuršių marių žvejybos įmonių ir pasitraukimo iš verslo kompensavimo metodikos mokslinį pagrindimą.

daugiau
Žvejybos pajėgumų sureguliavimo planas 2008-2009 metams

Darbo tikslas

Parengti Žvejybos pajėgumų sureguliavimo planą 2008-2009 metams

daugiau
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos tarpinis vertinimas

Darbo tikslas

Įvertinti Veiksmų programos pažangą, tikslų siekimą, socialinį ir ekonominį poveikį bei poveikį Bendrijos prioritetų įgyvendinimui. Tarpiniu vertinimu siekiama atsiskaityti Europos Komisijai ir visuomenei, pateikiant apie viešujų lėšų panaudojimą ir Veiksmų programos valdymą, bei pasiūlyti priemones Veiksmų programos ir jos įgyvendinimo kokybei gerinti.

Žuvininkystės sektoriaus raidos stebėsena

Tyrimo tikslas
Atsižvelgiant į žuvininkystės sektoriaus strateginiame plane pateiktus rodiklius, paruošti nuolatinės žuvininkystės sektoriaus raidos stebėsenos metodiką ir kasmet atlikti žuvininkystės sektoriaus įvertinimą.

daugiau
Nenaudojamų ar mažai naudojamų vietinių žuvų žaliavų galimybių perdirbti į maistinius žuvų produktus tyrimas

Tyrimo tikslas
Ištirti ekonominį tikslingumą ir galimus rinkos poreikius dėl maistinės žuvų produkcijos gamybos iš mažai naudojamų žuvų rūšių.

 

daugiau
Žuvų iškrovimo vietų įrengimo Kuršių nerijoje galimybių studija

Tyrimo tikslas
Kuršių marios žvejybos verslo požiūriu pats vertingiausias Lietuvos vandens telkinys. Kuršių nerijoje gyvenantys žvejai žvejoja ir Kuršių mariose, ir Baltijos jūroje. Kadangi visa Kuršių nerija ir dalis marių bei jūros akvatorijos priklauso Kuršių nerijos nacionaliniam parkui, žuvų iškrovimų vietų įrengimas yra problematiškas. Šio darbo tikslas yra parengti galimų žuvų iškrovimo vietų įrengimo galimybių studiją, derinant jų įrengimo planavimą su Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planu bei žvejų poreikiais.

Rinkos tyrimų srityje

Informacija ruošiama.

Vietos veiklos iniciatyvos (grupių) srityje
Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių strategijų išankstinis vertinimas

Darbo tikslas

Atlikti Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių strategijų, užsakovui pateiktų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos ketvirtosios prioritetinės krypties "Tvari žuvininkystės regionų plėtra" priemonę "Žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimas", išankstinį strategijų vertinimą.

Žemdirbių savivaldos finansavimo modeliavimas

Tyrimo tikslas
Parengti Lietuvos žemdirbių savivaldos finansavimo modelį.

 

daugiau
Žemdirbių savivaldos organizacijų atstovavimo ES institucijose tobulinimas

Tyrimo tikslas
Parengti rekomendacijas dėl Lietuvos žemdirbių savivaldos organizacijų atstovavimo ES institucijose tobulinimo.

daugiau

 
Žemės ūkio ekonomikos ir politikos srityje
Aplinkosaugos srityje
Kaimo plėtros srityje
Žuvininkystes srityje
Rinkos tyrimų srityje
Vietos veiklos iniciatyvos (grupių) srityje

Žuvininkystė

„...daiktus galime matyti, bet negalime jų suvokti, o idėjas, priešingai, galime suvokti, bet negalime jų matyti.“

Platonas