Metinė veiklos ataskaita

2009
2010 metų veiklos ataskaitos santrauka

  2010 metais atlikti tyrimai:

  • Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos tarpinis vertinimas,
  • Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių strategijų išankstinis vertinimas,
  • Mokomųjų renginių organizavimas,
  • Administracinė žvejybos Atlanto vandenyne valdymo patirtis.

2009 metų veiklos ataskaitos santrauka

 

 2009 metais atlikti tyrimai:

  • Tautinio paveldo produktų, būdingų konkrečiai vietovei ar etnografiniam regionui, identifikavimo specifikacijų rengimas,
  • Žuvininkystės sektoriaus raidos stebėsena,
  • Žvejybos pajėgumų sureguliavimo su žvejybos ištekliais Kauno mariose pagrindimas.

 
2008
2009
2010

Žibutė

„Svarbiausia turėti faktų.
O paskui juos galite iškraipyti, kaip norite.“

Markas Tvenas