Metinė veiklos ataskaita

2009
2010 metų veiklos ataskaitos santrauka

  2010 metais atlikti tyrimai:

 • Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos tarpinis vertinimas,
 • Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių strategijų išankstinis vertinimas,
 • Mokomųjų renginių organizavimas,
 • Administracinė žvejybos Atlanto vandenyne valdymo patirtis.

2009 metų veiklos ataskaitos santrauka

 

 2009 metais atlikti tyrimai:

 • Tautinio paveldo produktų, būdingų konkrečiai vietovei ar etnografiniam regionui, identifikavimo specifikacijų rengimas,
 • Žuvininkystės sektoriaus raidos stebėsena,
 • Žvejybos pajėgumų sureguliavimo su žvejybos ištekliais Kauno mariose pagrindimas.
2008
2008 metų veiklos ataskaitos santrauka

Pirmieji intensyvios Instituto veiklos metai buvo turiningi ir turtingi tyrimų bei kitos mokslinės, konsultacinės, mokymo veiklos.
2008 metais buvo atlikta dvylika įvairių sričių mokslinių taikomųjų tyrimų:

 • „Forthcoming modifications of EU Agricultural and Rural Development Policy from Baltic perspective“,
 • „Lietuvos cukraus sektoriaus restruktūrizavimo programos mokslinis pagrindimas“,
 • „Žemdirbių savivaldos finansavimo modeliavimas“,
 • „Žemdirbių savivaldos organizacijų atstovavimo ES institucijose tobulinimas“,
 • „Žvejybos pajėgumų sureguliavimo planas 2008–2009 metams“,
 • „Žvejybos pajėgumų sureguliavimo su žvejybos ištekliais Kuršių mariose pagrindimas“,
 • „Nenaudojamų ar mažai naudojamų vietinių žuvų žaliavų galimybių perdirbti į maistinius žuvų produktus tyrimas“,
 • „Žuvų iškrovimo vietų įrengimo Kuršių nerijoje galimybių studija“,
 • Kuršių marių žvejybos verslo patiriamų nuostolių ir pasitraukimo iš verslo kompensavimo metodikos mokslinis pagrindimas,
 • „Tautinių amatų, tautinio paveldo produktų sertifikavimo koncepcijos modelio parengimas”,
 • „Leader priemonės įgyvendinimo monitoringas“.

Buvo įgyvendinti du mokymo projektai, kurių metu mokoma daugiau nei 200 asmenų:

 • ES bendrosios žemės ūkio politikos mokymo paslaugų teikimo projekto metu buvo mokoma LR žemės ūkio ministerijos ir prie jos esančių tarnybų darbuotojai.
 • Žemės ūkio veiklos technologinių aspektų bei žemės ūkio subjektų apskaitos principu buvo mokomi privačios konsultacinės įmonės darbuotojai, besiruošiantys rengti investicinius projektus įgyvendinant Kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones.

Lygiagrečiai vykdomiems tyrimams bei mokymams buvo vykdoma konsultacinė ir ekspertinė veikla:

 • Konsultuoti privatūs žemės ūkio bei žuvininkystės sektorių subjektai bei vietos veiklos grupės.
 • Ekspertų teisėmis dalyvauta tarptautinio vykdant tarptautinį projektą „Assessing the Impact of Rural Development Policies (incl. Leader)“.
 • Rengta Lietuvos žemės ūkio politikos apžvalga, reikalinga metinei EBPO šalių žemės ūkio politikos apžvalgai.

Institutas tapo Baltijos vadybos fondo, esančio Europos vadybos asociacijos (angl. European Management Association) veiklos dalyviu, nariu.

 


 
2008
2009
2010

Žibutė

„Svarbiausia turėti faktų.
O paskui juos galite iškraipyti, kaip norite.“

Markas Tvenas