Mūsų kompetencijos

Vietos veiklos iniciatyvos (grupių) srityje

Vietinės iniciatyvos plėtotės tyrimai skirti:

  1. Stebėti ir vertinti vietos iniciatyvų Europos regionuose vystymosi procesus, siekiant prisidėti prie geriausios patirties sklaidos, dalyvauti kaimo tinklo veikloje.
  2. Formuoti ir tobulinti vietos iniciatyvas skatinančias politikos priemones.
  3. Nustatyti ir prognozuoti vietos iniciatyvų veiklos apimtis ir turinį bei šios veiklos poveikį atskirų regionų ekonominei, socialinei, aplinkos ir kultūrinei raidai.
  4. Analizuoti vietos iniciatyvų galimybes bendradarbiauti, teikti pasiūlymus dėl vietos veiklos grupių ir kitų partnerysčių tarptautinio bendradarbiavimo galimybių.

 

 


 
Žemės ūkio ekonomikos ir politikos srityje
Aplinkosaugos srityje
Kaimo plėtros srityje
Žuvininkystes srityje
Rinkos tyrimų srityje
Vietos veiklos iniciatyvos (grupių) srityje

Žibutė

„Visus didžiausius atradimus padarė tie žmonės, kurių jausmai pranoko mintis.“

Čarlis H. Parkcherstas