Mūsų kompetencijos

Rinkos tyrimų srityje

Rinkos tyrimai atliekami šiais svarbiausiais aspektais:

1.      Žemės ir maisto ūkio rinkos organizavimo priemonių taikymo, kainų ir kitų su rinkomis susijusių klausimų aspektu.

2.      Žemės ūkio ir maisto produktų konkurencingumo, priklausomo nuo žemės ir maisto produktų tiekimo grandinių efektyvumo ir kuriamos pridėtinės vertės pasiskirstymo jose, aspektu.

3.      Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto rinkų analizės ir paieškos, išskiriant Europos regiono, kaip išskirtinio maisto gamybos regiono pasaulyje, rinkos ypatumus aspektu.

4.      Materialinių išteklių rinkos dinamikos analizės ir poveikio produktų rinkos elementų aspektu.

 


 
Žemės ūkio ekonomikos ir politikos srityje
Aplinkosaugos srityje
Kaimo plėtros srityje
Žuvininkystes srityje
Rinkos tyrimų srityje
Vietos veiklos iniciatyvos (grupių) srityje

Žibutė

„Visus didžiausius atradimus padarė tie žmonės, kurių jausmai pranoko mintis.“

Čarlis H. Parkcherstas