Mūsų kompetencijos

Žuvininkystes srityje

Žuvininkystės politikos ir ekonomikos krypties tyrimuose ypatingas dėmesys skiriamas:

  1. Pasaulinės žuvininkystės politikos ir ekonomikos tyrimams, atsižvelgiant į nuolat kintančias aplinkos sąlygas, žuvų išteklių būklę bei akvakultūros sektoriaus plėtrą pasaulyje. Daugiausia dėmesio skiriama žuvų išteklių ir žvejybos pastangų suderinimui.
  2. Bendrosios ES žuvininkystės politikos aktualijoms, vertinant šios politikos įtaką Lietuvos žuvininkystės sektoriaus ekonomikai ir konkurencingumui.
  3. Žuvininkystės sektoriaus infrastruktūros tyrimams.
  4. Žuvininkystės politikos tyrimams, reikalingiems žuvininkystės valdymo sprendimams priimti, sprendžiant žvejybos laivyno optimizavimo klausimus, siekiant darnios žuvininkystės sektoriaus plėtros, nustatant sektoriaus plėtros tikslus ir galimas priemones jiems įgyvendinti, vertinant priimtų sprendimų rezultatus bei tikslų pasiekiamumo rodiklius.
  5. Regioniniams ir subsektoriniams žuvininkystės tyrimams.
  6. Teikiamos konsultacijos Europos žuvininkystės fondo paramos panaudojimo klausimais.

 


 
Žemės ūkio ekonomikos ir politikos srityje
Aplinkosaugos srityje
Kaimo plėtros srityje
Žuvininkystes srityje
Rinkos tyrimų srityje
Vietos veiklos iniciatyvos (grupių) srityje

Žibutė

„Visus didžiausius atradimus padarė tie žmonės, kurių jausmai pranoko mintis.“

Čarlis H. Parkcherstas