Mūsų kompetencijos

Kaimo plėtros srityje

Kaimo plėtros tyrimuose ypatingas dėmesys skiriamas:

  1. Regionų kaip atskirų ekonominių, socialinių, aplinkos ir kultūrinių vienetų vystymosi procesų stebėjimui ir jiems poveikį darančių veiksnių nustatymui, vertinimui ir tobulinimui.
  2. Kaimo plėtros politikos kaip Europos regioninės politikos dalies formavimui, įgyvendinimui ir vertinimui, siekiant geriausios patirties sklaidos ir efektyvaus pritaikymo Europos regionuose.
  3. Europos regionų ekonominės ir socialinės sanglaudos politikos analizei, teritorinės sanglaudos ypatumų studijoms, šių procesų vyksmo perspektyvų nustatymui ir poveikio priemonių formavimui.
  4. Regionų ekonomikos ir infrastruktūros tobulinimui, atsižvelgiant į regionų aplinkos, kultūrinius, ekonominius ir socialinius išteklius.
  5. Tautinio paveldo produktų išsaugojimo tyrimams ir amatininkystės plėtotės teisinių finansinių prielaidų formavimui.

 


 
Žemės ūkio ekonomikos ir politikos srityje
Aplinkosaugos srityje
Kaimo plėtros srityje
Žuvininkystes srityje
Rinkos tyrimų srityje
Vietos veiklos iniciatyvos (grupių) srityje

Žibutė

„Visus didžiausius atradimus padarė tie žmonės, kurių jausmai pranoko mintis.“

Čarlis H. Parkcherstas