Mūsų kompetencijos

Aplinkosaugos srityje

Aplinkosaugos ir jos ekonomikos tyrimuose ypatingas dėmesys skiriamas:
1.    Darnios regionų plėtros modelių paieškai, kuriuose žmogaus ekonominė veikla (ypač žemės ir maisto ūkio) yra tausojanti natūralius gamtos išteklius ir užtikrinanti jų vertės išsaugojimą ateities kartoms.
2.    Klimato kaitos ekonominiam ir socialiniam poveikiui vertinti bei paieškai priemonių (sietinų su žemės ir maisto ūkio ekonomine veikla), galinčių prisidėti prie klimato kaitos procesų lėtinimo (kartais – ir stabdymo).
3.    Atsinaujinančių energijos šaltinių (žemės ūkio sektoriuje kuriamų) ekonominio efektyvumo vertinimui ir jų naudojimo politikos skatinimo priemonių paieškai.
4.    Aplinką tausojančių žemės ir maisto ūkio veiklos plėtros būdų paieškai (įskaitant ir ekologinę žemdirbystę) ir tokių būdų taikymo skatinimo priemonių formavimui.
5.    Maisto saugos ir maisto kokybės užtikrinimo sistemų (schemų) projektavimui.
6.    Sveikos mitybos praktikos skatinimo priemonių projektavimui.


 
Žemės ūkio ekonomikos ir politikos srityje
Aplinkosaugos srityje
Kaimo plėtros srityje
Žuvininkystes srityje
Rinkos tyrimų srityje
Vietos veiklos iniciatyvos (grupių) srityje

Žibutė

„Visus didžiausius atradimus padarė tie žmonės, kurių jausmai pranoko mintis.“

Čarlis H. Parkcherstas