Mūsų kompetencijos

Žemės ūkio ekonomikos ir politikos srityje

Žemės ūkio politikos krypties tyrimuose ypatingas dėmesys skiriamas:
1.    Pasaulio žemės ir maisto ūkio politikos tendencinų tyrimams, atsižvelgiant į nuolat kintančias žemės ir maisto ūkio bei kaimo plėtros, kaip žemės ūkio politikos sudedamosios dalies, problemas. Šiandien svarbiausios problemos yra apsirūpinimas maistu, maisto sauga, klimato kaita ir darni regionų plėtra.
2.    ES bendrosios žemės ūkio politikos tyrimams, atsižvelgiant į specifinę žemės ūkio sektoriaus struktūrą bei ypatingą kaimo plėtros, kaip žemės ūkio politikos sudedamosios dalies bei tam tikrų regionų ekonomikos ir socialinės aplinkos dalies, vaidmenį.
3.    Lietuvos žemės ir maisto ūkio politikos tyrimams, skirtiems mokslo tyrimų išvadomis ir rekomendacijomis paremti politinių sprendimų alternatyvų formavimo, vertinimo, optimalaus sprendimo parinkimo bei įgyvendinimo procesus, siekiant integruotos, darnios žemės ir maisto ūkio plėtos.
4.    Žemės ir maisto ūkio politikos bei kaimo plėtros politikos, kaip regionų ekonomikos ir socialinės aplinkos dalies plėtotės, tyrimams, skirtiems žemės ir maisto ūkio bei kaimo plėtros politikos integracijos su kitomis politikomis modelių (formų) paieškai ir jų įgyvendinimui.


 
Žemės ūkio ekonomikos ir politikos srityje
Aplinkosaugos srityje
Kaimo plėtros srityje
Žuvininkystes srityje
Rinkos tyrimų srityje
Vietos veiklos iniciatyvos (grupių) srityje

Žibutė

„Visus didžiausius atradimus padarė tie žmonės, kurių jausmai pranoko mintis.“

Čarlis H. Parkcherstas