Naujienos

Motova, A. Lietuvos atviros Baltijos jūros žvejybos laivyno valdymas, atsižvelgiant į ilgalaikį menkių išteklių valdymo planą 09.03.03

Motova, A. Lietuvos atviros Baltijos jūros žvejybos laivyno valdymas, atsižvelgiant į ilgalaikį menkių išteklių valdymo planą // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai: Mokslo darbai Nr. 3 (14), ISSN 1822-6760, LŽŪU Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Akademija, 2008, p. 78–86.

2007 metais ES Taryba priėmė reglamentą Nr. 1098/2007, nustatantį Baltijos jūros menkių išteklių ir jų žvejybos būdų daugiametį planą. Reglamente numatytos dvi priemonės, kuriomis pasinaudojus atsirastų galimybė valdyti laivyną: žvejybos pastangų ribojimas ir žvejybos galimybių ribojimas. Žvejybos valdymo plano įtakai žvejybos laivynui buvo nustatyti du galimi valdymo scenarijai: pesimistinis ir optimalus, kurie buvo įvertinti, o rezultatai pateikti šiame straipsnyje. Skaičiavimo rezultatai parodė, kad žvejybos dienų ribojimas beveik neapribotų žvejybos kvotos išnaudojimo galimybių. Žvejybos dienų trūkumas pastebimas tik optimalaus scenarijaus nagrinėjimo metu. Nustatyta, kad žvejybos pastangų ribojimas labiausiai paveiks laivus, žvejojančius tinklais ir ūdomis. Ekonominė analizė rodo gana geras ekonomines menkių žvejybos galimybes ir netgi pesimistinio valdymo scenarijaus atveju skiriamos menkių kvotos pakaktų žvejybai palaikyti.
Raktiniai žodžiai: daugiametis menkių išteklių žvejybos planas Baltijos jūroje, žvejybos efektyvumas, menkių žvejyba, žvejybos pastangos.

Atsisiųsti (PDF)

atgal

 
Spaudoje
Publikacijos
Renginiai
Kitos naujienos
Naujienų archyvas