Naujienos

Stonkutė, E. ES tiesioginių išmokų sistemai tobulinti reikia naujų idėjų 09.03.03

Stonkutė, E. ES tiesioginių išmokų sistemai tobulinti reikia naujų idėjų // Mano ūkis, ISSN 1392-3595, vasaris, 2009, p. 8–10.

Straipsnyje nagrinėjamos tiesioginių išmokų vienodinimo visoje ES teisinės ir ekonominės galimybės. Jei anksčiau veikusi tiesioginių išmokų schema buvo siejama su konkrečiais metais pagamintos produkcijos kiekiais, o įvedus tiesioginių išmokų schemą (bendrosios išmokos schemą), grindžiamą išmokomis už geros agrarinės būklės žemės ūkio naudmenas, kyla klausimas, kodėl šios išmokos skiriasi šalyse narėse. Atsakymų gairių strapsnyje ieškoma nagrinėjant tiesioginių išmokų finansinių vokų šalims nustatymo metodiką ir rojektuojant galimus naujus tiesioginių išmokų schemos modelius.
Raktiniai žodžiai: ES BŽŪP, tiesioginės išmokos.

atgal

 
Spaudoje
Publikacijos
Renginiai
Kitos naujienos
Naujienų archyvas