Naujienos

Įgyvendintas projektas

 

 

 

 

 

 

2013 metų sausio 31 dieną Žemės ūkio ministerijai ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽŪM buvo pateikta Žvejų ir žuvies perdirbėjų asociacijos "Baltijos žvejas" ir  VŠĮ "Europos regioninės politikos institutas" įgyvendinamo projekto "Žvejybos teise pagrįsto valdymo metodo pagrindimas, diegimas ir taikymas Lietuvoje" galutinė ataskaita.

 

Įgyvendinamas projektas

paramos zenklai 

 Europos regioninės politikos institutas įgyvendina projektą ,,Mokymo seminarų ir konferencijų žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių (ŽRVVG) nariams ir administratoriams, žuvininkystės sektoriaus atstovams, žuvininkystės sektorių administruojančių institucijų darbuotojams organizavimas“. Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

2012 metų kovo pradžioje buvo suorganizuoti pirmieji mokymo seminarai potencialiems vietos projektų vykdytojams ketinantiems įgyvendinti vietos projektus Žemaitijos ir Aukštaitijos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių (ŽRVVG) atstovaujamose teritorijose.

Mokymo seminarų metu buvo pristatyti Europos žuvininkystės fondo ir ketvirtosios prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ tikslai ir numatomos jų įgyvendinimo priemonės, vietos projektų planavimo aktualijos, formuluojamos vietos projektų idėjos, analizuojami vietos projektų paraiškų pildymo ypatumai, diskutuojama aktualiais vietos projektų planavimo ir paraiškų pildymo klausimais.

 

Išsamesnės informacijos teirautis:
Vyr. projektų vadovė Arina Motova
tel. (8 6) 121 9519, arina.motova@erpi.lt

 

Spaudoje
Europos regioninės politikos institutas pristatytas plačiajai visuomenei spaudoje

Europos regioninės politikos institutas pristatytas plačiajai visuomenei spaudoje // Mano ūkis, ISSN 1392-3595, vasaris, 2009, p.8.

daugiau
Publikacijos
Motova, A. Lietuvos atviros Baltijos jūros žvejybos laivyno valdymas, atsižvelgiant į ilgalaikį menkių išteklių valdymo planą

Motova, A. Lietuvos atviros Baltijos jūros žvejybos laivyno valdymas, atsižvelgiant į ilgalaikį menkių išteklių valdymo planą // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai: Mokslo darbai Nr. 3 (14), ISSN 1822-6760, LŽŪU Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Akademija, 2008, p. 78–86.

daugiau
Stonkutė, E. ES tiesioginių išmokų sistemai tobulinti reikia naujų idėjų

Stonkutė, E. ES tiesioginių išmokų sistemai tobulinti reikia naujų idėjų // Mano ūkis, ISSN 1392-3595, vasaris, 2009, p. 8–10.

daugiau
Renginiai

2011 spalio 7 d. Klaipėdos agrofirmoje įvyko Europos regioninės politikos instituto ir Lietuvos ūkininkų sąjungos organizuota konferencija "KLIMATO EKSTREMALUMO DIDĖJIMO IŠŠŪKIAI ŪKININKAMS", kurioje Lietuvos ūkininkų sąjungos prezidiumo nariams buvo pristatyti ERPI vykdyto mokslinio tyrimo "Rekomendacijos ūkininkams dėl prisitaikymo priemonių dėl numatomo klimato ekstremalumo didėjimo" rezultatai. Pranešimus skaitė turimo vykdytojai: dr. Gediminas Radzevičius, dr. Ina Skurdenienė, dr. Sigitas Lazauskas. Diskusijos metu buvo aptartos tolimesnės tyrimų šioje srityje kryptys, buvo pateikti pasiūlymai.

2011 m. rugsėjo 20 d. Žuvų aukcione Klaipėdoje vyr. projektų vadovė A. Motova pristatė ERPI įgyvendinamo projekto  ŽVEJYBOS TEISE PAGRĮSTO VALDYMO METODO PAGRINDIMAS, DIEGIMAS IR TAIKYMAS LIETUVOJE įžvalgas bei su žvejais aptarė projekto rezultatus.

Kitos naujienos
daugiau

 LKT

 

  Šiuo metu VšĮ Europos regioninės politikos institutas vykdo mokslinį tyrimą "Ūkio subjektų kooperuoto technikos naudojimo darinių (mašinų ratelių) steigimo ir veiklos organizavimo galimybių tyrimas" įgyvendinamą pagal paraišką 4NT-KV-11-1-0032-PR001. Planuojama projektą pabaigti iki 2012 rugpjūčio 31 dienos.

 

daugiau

 Arina Motova, ERPI vyr projektų vadovė spalio 3-8 d. Isproje (Italija) dalyvauja ŽMTEK(STECF) darbo grupėje. Darbo grupės tikslas sukurti ataskaitą „ES akvakultūros sektoriaus ekonominė padėtis“.

„Leader+ pobūdžio priemonės“ įgyvendinimo monitoringas // Lietuvos 2004–2006 metų Bendrojo programavimo dokumento tyrimų ir studijų apžvalga, Vilnius: LR žemės ūkio ministerija, 2008.


LR žemės ūkio ministerijos leidinyje „Lietuvos 2004–2006 metų Bendrojo programavimo dokumento tyrimų ir studijų apžvalga“ pristatomas Europos regioninės politikos instituto atliktas tyrimas „Leader+ pobūdžio priemonės“ įgyvendinimo monitoringas.

Naujienų archyvas
daugiau

 
Spaudoje
Publikacijos
Renginiai
Kitos naujienos
Naujienų archyvas